müqavilə

müqavilə
is. <ər.>
1. Qarşılıqlı təəhhüdlər haqqında yazılı saziş; bağlaşma, müqavilənamə. Sülh müqaviləsi. Ticarət müqaviləsi. Müqavilə bağlamaq – qarşılıqlı təəhhüdlər haqqında şərtnamə bağlamaq. Dostluq və qarşılıqlı yardım haqqında müqavilə bağlamaq.
2. Əhdnamə, şərtnamə, sözləşmə. O, işə müdaxilə etdiyi zaman oğlunuzun gələcəyi haqqında sizinlə bağladığımız müqavilə də öz gücünü itirə bilər. M. S. O..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • müqavilənamə — is. <ər. müqavilə və fars. . . . namə> bax müqavilə. Müqavilənamə bağlamaq. Müqavilənamənin şərtləri …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müqavilə — ə. bağlaşma, saziş …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müqavilənamə — ə. və f. bağlaşma sənədi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bağlaşma — is. 1. «Bağlaşmaq»dan f. is. 2. Müqavilənamə, şərtnamə. Bildiyimiz kimi, bir neçə MTS üçün zavod bağlaşma ilə kənd təsərrüfat alətləri təmir etmişdi. Ə. Ə.. 3. Qabaqcadan bağlanan müqavilələrə əsasən kənd təsərrüfatı məhsulatı tədarük etmə üsulu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • güc — is. 1. Canlıların əzələlərini gərginləşdirmə vasitəsilə fiziki hərəkətlər etmə qabiliyyəti; insanın (heyvanın) fiziki enerjisi, qüvvəsi; qüvvə. Görsün mən dəlinin indi gücünü. «Koroğlu». Gücünə bax, şələni bağla. (Ata. sözü). Güc almaq –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kollektiv — <lat.> Ümumi məqsəd, yaxud birgə işləmək üçün birləşmiş adamlar toplusu. Elmi kollektiv. Bədii özfəaliyyət kollektivi. Vahid bir kollektiv yaratmaq. – <Almaz:> Gərək ellik varlansın, kollektiv varlansın. C. C.. // Bir müəssisə, idarə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • konsessiya — <lat.> 1. Ölkə daxilində sənaye müəssisələri təşkil etmək, faydalı qazıntıları çıxarmaq və s. üçün müəyyən şərtlərlə dövlətlə ayrı ayrı kapitalistlər və ya şirkətlər arasında bağlanan müqavilə. 2. Bu müqavilə əsasında təşkil edilmiş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müahidə — is. <ər. müahidə və fars. . . . namə> Müqavilə, müqavilənamə, əhdnamə, saziş. Müahidə bağlamaq. – <Xristofor:> . . Avtomobilə minib qaçdım, bir şirkətlə müahidə bağlayıb əmələ sifəti ilə Fransaya gəldim. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müahidənamə — is. <ər. müahidə və fars. . . . namə> Müqavilə, müqavilənamə, əhdnamə, saziş. Müahidə bağlamaq. – <Xristofor:> . . Avtomobilə minib qaçdım, bir şirkətlə müahidə bağlayıb əmələ sifəti ilə Fransaya gəldim. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müştərək — sif. <ər.> 1. Ümumi, ellik, birgə; elliklə, ortaqlı, birgə görülən (aparılan); kollektiv. Müştərək iş. Müştərək əkin. – Bütün kənd Novruza müştərək kağız yazıb göndərdi. S. R.. // Zərf mənasında. Müştərək işləmək. Müştərək müqavilə –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”